ದೇವರು

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ?ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ?

 

 

ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ,ಐದು, ಒಂಬತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಆದಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ನೂರಾ ಎಂಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಕೋರಿ ಕೊಂಡರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆಯಂತೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ದೇವರ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು .

 

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಕೆಲವರು ದೇವರ ಸುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .ಹರಕೆ ತೀರಿಸದರೇನೆ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿದವರು. ಕೇವಲ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೂ ನಮಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಈ ಸಲ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸಿ

ಮೊದಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ತಮೋ ಗುಣ ಬಿಡಬೇಕು. ಕ್ರೌರ್ಯ, ನಿದ್ದೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಡಬೇಕು. ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು .

 

 

ಎರಡನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ರಜೋಗುಣ ಬಿಡಬೇಕು. ಇತರರ ಜತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ,ದ್ವೇಷ, ದಳ್ಳುರಿ, ಬಿಡಬೇಕು .

ಮೂರನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಗುಣ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು  ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ? ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು .

ಇದು ಈ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.

 

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top