ಸಾಧನೆ

ಇವರು ಗುರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಬುಗುರಿ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ… ಬಲೂನ್ ಮೇಲೆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಚತುರರಿವರು.!

ಇವರು ಗುರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಬುಗುರಿ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ…
ಬಲೂನ್ ಮೇಲೆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಚತುರರಿವರು.!

 

ಮಗು ಹಿಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಭುಜ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರ ಗಿರನೆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುವ ಬಂಗುರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಿರ ಮಿರನೆ ಮಿಂಚುವ ಮಾಲೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರುವ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 10-12 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಸುತ್ತಿ (ಬು)ಗುರಿ ಬೀಸಿದರೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಗೆ 18 ಬುಗುರಿಯನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರುತ್ತಾರೆ.

 

 

ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ಮಯವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಗಾಳಿ ಊದಿ ತುಂಬಿದ ಬೆಲೂನ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೂನ್ ಒಡೆಯದು. ಬುಗುರಿ ಬೀಳದು!ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರಿಹಿಡಿದಾತ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬುಗುರಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೈವಾನ್‍ಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಸಿಯ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‍ಗಳಿರುವರು. ಇವರು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಸುಮಾರು 25 ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಬುಗುರಿ ಆಡಿಸುವುದನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

 

ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೆ ಚಾವಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿಸಲಾರರು.

 

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top