ಭವಿಷ್ಯ

ಈ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರೋರು ದುಡ್ಡಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು !

ಈ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರೋರು ದುಡ್ಡಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು !

ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದ ಈ 8 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು

ಎಡ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ

ಕೆಳಗೆ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ

ಎಡ ಅಂಗೈ ಮೇಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ

ಎಡ ಕಾಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ

ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ

ಗುರುವಿನ ನಡುಕಟ್ಟು

ಎಡ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ

ಎಡ ಕಂಕುಳ ಮೇಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

1 Comment
Dolan says:

Y y y??????

To Top